Sunday, December 06, 2015

Cuba2 saja

Ambil aura. Semoga kamu menjadi lebih baik daripada ibu bapamu.

Amin.

No comments: