Wednesday, June 28, 2006

Hari Terbuka

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;Anda boleh mengulang lagi perenggan tersebut sebanyak 33 kali kerana anak murid saya berjumlah 33 orang. Tetapi anda terselamat kerana ibubapa/penjaga yang hadir hanya 30 orang.

*"mulai tahun ini", konon.. alaa.. tahun depan tukar lain lagi!

Saturday, June 24, 2006

Betapa 'artisnya' saya!

Bukan sekadar dalam matapelajaran muzik sahaja saya menggunakan gitar tong. Kadang-kadang untuk matapelajaran lain turut berguna. Strategi pengajarankan ada pelbagai. Barulah murid-murid merasa seronok dan tertarik untuk belajar. Itu baru di sekolah. Mengajar menyanyi, ataupun sebagai set induksi bagi matapelajaran lain.

*tamat*

Walaupun sebenarnya saya tidak gemar sangat berkaraoke, tetapi undangan untuk mengadili sesuatu pertandingan karaoke tidak mampu tidak saya menolak. Itulah sumber pendapatan tambahan. Tetapi kesengsaraan mendengar orang menyanyi terutamanya kepada mereka yang tidak sepatutnya bertanding amatlah menyeksakan.

Atas nama tugas dan tanggungjawab diberi, saya terpaksa kunyah habis satu lagu daripada katak-katak yang mempelaung itu. Maklumlah peserta yang bertanding terpaksa membayar untuk bertanding (dan membayar saya untuk di adili. Haha!). Tidaklah semuanya ‘mengatak’, ada juga yang berbakat dan pastinya ada pemenang..

Jika pertandingan bermula seawal jam 9 pagi dan jika ramai pesertanya, pasti berlarutan sehingga 2, 3 petang. Selesai tugas itu, kepala sudah terasa pening-pening. Disambung pula dengan latihan koir ‘Korus Eklektik’ di IPTI. Giliran saya pula melalak. Pic ini sumbang, pic itu sumbang,

“Tebalkan sikit pada bahagian ini! Artis apa kau ini!” kata Encik Isa Amri. Berhempas pulaslah kami untuk cuba menepati kehendak beliau itu. Maklumlah persembahannya semakin hampir.

*tamat*

Setiba dirumah kepala berdenyut-denyut, disebelah malamnya pula nanti, tugas artis seperti saya belum berakhir. Buka komputer, dan bersedialah untuk membancuh lagu. Terutamanya jika lagu itu perlu disiapkan dengan kadar segera. Jika bosan dan kering idea untuk lagu ‘Balada minah memulas mesin masa’ saya berhenti dan sambung pula dengan lagu nasyid ‘Pelajar mulia negara maju’ contohnya. Jika bosan lagi, tukar lagi.

Kerja membancuh muzik adalah rumit dan tidak boleh dipaksa-paksa. Jika keghairahan sedang memuncak dan idea pula melambak-lambak, saya boleh menghadap skrin sehingga 5,6 jam lamanya. Sehingga saya muak, mata memedih dan pening-pening barulah saya berhenti untuk berehat.

*tamat*

Dan.. pada suatu hari itu, di saat merebahkan diri diatas tilam, otak sebelah kanan saya semakin berdenyut-denyut. Ianya masih bekerja. Saya tekan-tekan bahagian kanan kepala saya dan sesekali menepuk-nepuk. Dari pangkal dahi hinggalah kebelakang tengkuk. Seksanya teramat. Semakin berdenyut-denyut, walhal saya telah bersedia untuk berehat dan tidur. Tetapi otak saya masih berjalan memikirkan pelbagai perkara. Pasti ada diantara anda yang pernah mengalaminya. Memang seksa!

*tamat*

Saya teringat kisah Beethoven yang menjadi pekak di saat-saat akhir hidupnya sebagai komposer tersohor. Dek kerana melampaunya beliau sebagai artis ketika zaman kegemilangannya.

Tapi, jauh sangatlah jika hendak dibandingkan saya dengan Beethoven itu. Kerana saya lebih kacak dari beliau.

Haha!

Anda
tak
percaya?
saya
bukan
pandai
berbohong.
Nah!
kacakkah?
hitam..
*tamat*

Thursday, June 22, 2006

Iklan

Adalah sesuatu yang amat mengejutkan apabila menerima via mail yang bertajuk 'TAHNIAH BLOG ANDA DARI DBPWS' daripada En. Rusdi Abdul Rahman seorang Perancang Bahasa dan Sastera dari DBPWS yang akhirnya menemui laman blog ini. haha! atas rasa ke'kamceng'annya saya dengan DBPWS, maka saya bantu juga menyiarkan iklan percuma ini.


SIARAN AKHBAR / MEDIA


Program Ceritera Bersama Karyawan Sastera Siri 5/06:
Nazim Mohd. Subari (Genre Puisi)

Pengenalan

Program “Ceritera Bersama Karyawan Sastera” merupakan sebuah program berbentuk ‘santai sastera’ yang diilhamkan untuk diadakan oleh Unit Sastera DBP Wilayah Selatan pada setiap hari Sabtu minggu pertama bermula Mac hingga September 2006. Sebanyak 6 siri program ini akan diadakan pada tahun ini yang melibatkan genre puisi, cerpen, novel dan teater.

Untuk program siri kelima ini, DBP Wilayah Selatan akan mengundang Nazim Mohd. Subari yang merupakan seorang karyawan muda Johor yang giat dalam bidang penulisan puisi serta cerpen di peringkat negeri Johor dan kebangsaan. Karya puisi beliau sering mendapat tempat dalam media arus perdana termasuk penulisan karya cerpen. Beliau merupakan seorang guru sekolah yang mengajar jauh di pedalaman Endau, Mersing ini pernah meraih beberapa hadiah atau anugerah sastera antaranya termasuklah Hadiah Sastera Darul Takzim.

Matlamat

i. Meningkatkan apresiasi sastera melalui pengalaman karyawan sastera.
ii. Mengetengahkan dan mendedahkan hasil kerja dan karya penulis dan penggiat sastera kepada masyarakat.
iii. Melahirkan masyarakat yang dapat menyelami penyampaian mesej dan pemikiran yang tersirat dalam program sastera yang dibicarakan.
iv. Mewujudkan masyarakat yang bijak menilai, menghargai dan memanfaatkan pengalaman karyawan sastera.

Dalam program yang diadakan sejak siri pertama hingga keempat telah menampilkan karyawan muda sastera iaitu Azhar Salleh (Genre Puisi) - 4 Mac, W.B. Rendra (Genre Cerpen) - 2 April, Zaid Akhtar (Genre Novel) - 6 Mei dan Affix Zulkarnaen Adam (Genre Teater) - 3 Jun.

Program ini akan diadakan pada tarikh, masa dan di tempat berikut:

Tarikh : 1 Julai 2006 (Sabtu)
Pukul : 9.00 pagi - 10.30 pagi
Tempat : Balai Seminar DBP Wilayah Selatan,
Larkin Perdana, Johor Bahru.

Masyarakat awam dijemput menghadiri program tersebut di atas.

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:

Rusdi Abd. Rahman (07-235 8802) / Mohd. Rizal Mohd. Ali (07-236 8282)

Sekian.

Rusdi Abd. Rahman,
DBP Wilayah Selatan.
15 Jun 2006.


SIARAN AKHBAR / MEDIA

PERTANDINGAN LAGU PUISI BERKUMPULAN NEGERI JOHOR KE-3
TAHUN 2006

Anjuran DBP Wilayah Selatan

Setelah dua tahun mengadakan Pertandingan Lagu Puisi Berkumpulan Negeri Johor pada tahun 2004 dan 2005, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan (DBPWS) terus bergerak menganjurkan pertandingan ini untuk negeri Johor pada tahun ini. Pada tahun 2004, pertandingan ini telah menobatkan kumpulan Temenggung Akustika sebagai johan, manakala kumpulan Sukmakustika johan pada tahun 2005.

Pertandingan Lagu Puisi Berkumpulan Negeri Johor Ke-3 ini terus mengekalkan hampir keseluruhan syarat penyertaan serta hadiah yang ditawarkan seperti tahun lalu. Senarai hadiah yang ditawarkan seperti maklumat berikut:

HADIAH PERINGKAT SARINGAN

a. Pertama - Wang tunai RM500.00 / Sijil Penyertaan
b. Kedua - Wang tunai RM400.00 / Sijil Penyertaan
c. Ketiga - Wang tunai RM300.00 / Sijil Penyertaan

HADIAH PERINGKAT AKHIR

Penciptaan dan Persembahan lagu puisi berkumpulan terbaik:

a. Pertama - Wang tunai RM5,000.00 / Sijil Penghargaan
b. Kedua - Wang tunai RM4,000.00 / Sijil Penghargaan
c. Ketiga - Wang tunai RM3,000.00 / Sijil Penghargaan
d. 5 hadiah sagu hati - Wang tunai RM1,500.00 / Sijil Penghargaan
Persembahan vokal berkumpulan terbaik : Wang tunai RM1,000.00

Syarat dan borang penyertaan boleh didapati di Kuanter Pengawal, DBP Wilayah Selatan, Larkin Perdana, Johor Bahru.

Tarikh tutup menghantar penyertaan sebelum atau pada 1 Ogos 2006.

Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkenaan syarat dan borang penyertaan pertandingan, silalah hubungi:

i. Rusdi Abd. Rahman (no. tel.: 07-235 8802 / e-mel: rar[at]dbp[dot]gov[dot]my)
ii. Mohd. Rizal Mohd. Ali (no. tel.: 07-236 8282)

Sekian, terima kasih.

Rusdi Abd. Rahman,
DBP Wilayah Selatan.
15 Jun 2006.


Ps.. Maaf En. Rusdi. Di blog, melanggar tatabahasa itu perkara biasa. hahaha!
Seperkara lagi, Inu bermaksud I&U.. la..ku fikirkan nama orang!

Friday, June 16, 2006

InuInu

Kubuka jendela rindu
yang berlangsirkan kasihmu
sewaktu bayu restu menerpa
dan wajahku terasa,
betapa belaian mesramu ke rambutku

Ingin ku urai segala resah
dan membentangkan sejadah iman
agar kita lebih bertaqwa
menempuh masa, merempuh luka

kau kibarkan bendera semangat
aku pun terpegun
lalu bangun mengejar impian
yang sekian lama kudambakan
katamu, panji kemenangan
pasti akan tegar
andainya aku berpaksikan keyakinan

sajak: rimanilzah
lagu: nizam rusli aka gitartong

template dan lagu baru..
maaf, vokal kurang baik kerana masalah kesihatan. tapi oklah tu.. SAJAK YANG MEMBAKAR SEMANGAT KITA! TAKBIR!

Wednesday, June 14, 2006

Ya Syeikh! Ana bikin nasyidlah!

Konsert nasyid. dimana entah? jumpa dalam Yahoo..
Yang membezakan sesebuah kumpulan nasyid di negeri Johor dengan negeri-negeri lain di Malaysia ialah tidak mencampur-adukkan kedua-dua jantina. Jika kumpulan lelaki, lelakilah kesemuanya. Jika kumpulan wanita, wanitalah kesemuanya. Di Johor, diharamkan sesebuah kumpulan nasyid dianggotai oleh kedua-dua jantina. Terdapat dibeberapa negeri lain, menghalalkannya.

Saya dijemput oleh rakan-rakan disekolah untuk membantu dalam merekrut satu kumpulan nasyid untuk ke satu pertandingan. Sebagai tidak dikatakan double standard, saya pun membantu. Untuk membentuk sebuah kumpulan seramai sembilan orang yang mempunyai vokal yang mantap, kami bersetuju untuk memilih murid-murid perempuan sahaja.

Bagi menambah kepelikannya, dalam syarat-syarat pertandingan di peringkat negeri ini, murid-murid diminta memainkan sendiri instrumen perkusi muziknya dengan ahli yang terhad sembilan orang. Tanpa ada minus one mengiringi. Terpaksalah murid-murid perempuan ini belajar mengetuk gendang dan perkusi. Bagus!

Yang mentensionkannya, di peringkat kebangsaan nanti dapatlah kita lihat persembahan yang lebih kreatif dengan keanggotaan lelaki+perempuan, penggunaan minus one dan tidak terhad kepada instrumen perkusi sahaja! Ada pula yang terlebih dari sembilan orang! Dan macam-macam kepelikan lagi!

Dan mungkin ada yang mengatakan, hal ini sebenarnya unik dan berbeza dengan orang lain. Sebenarnya keunikkan ini, tidak terhad kepada pertandingan di peringkat sekolah sahaja, tetapi peringkat dewasa juga. Sebagaimana pertandingan anjuran Jabatan Agama Negeri Johor.

Seorang sahabat (juga guru) di Kuala Lumpur telah meninggal dunia semasa melibatkan diri dengan nasyid pada satu ketika dahulu. Dialah penggubah lagunya, muziknya dan melatihnya. Moga rohnya dicucuri rahmat.

Seorang ustaz juga pegawai dari PPD Kulai yang berhasrat untuk datang kesekolah saya bagi melihat, menilai persembahan nasyid murid-murid saya sebelum bertanding, telah menemui ajal dua hari sebelumnya. Al-fatihah.

Dan.. Wolfgang Amadeus Mozart juga mati semasa dalam cubaannya menulis Raquiem Masses (kononnya lagu-lagu keagamaan merekalah!)

Agaknya, orang yang meninggal kerana terlibat dengan lagu-lagu keagamaan ini, rohnya tenang dan damai. Allah huallam..

Saya?

*gulp*

Pss.. ada yang mengadu, tak boleh buka blog saya. Barangkali template ini terlalu kompleks. Mungkin saya akan berubah wajah yang lebih mudah untuk di load.

Friday, June 09, 2006

Bass Part!

Esok, Sabtu 10 Jun, saya akan berada di Danga Bay kerana terlibat dengan majlis sambutan Hari Perpaduan dan pelancaran lagu Rukunegara seawal jam 9 pagi. Bukan sebagai AJK majlis, bukan sebagai krew, bukan sebagai penggantung 'backdrop' tetapi sebagai seorang penyanyi 'bass part' dalam pasukan Koir Korus Eklektik pimpinan En Isa Bin Amri, Pensyarah Muzik, Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim, Johor Bahru.

Sesiapa yang berkesempatan, dijemput untuk memeriahkan majlis. Sila bawa makanan masing-masing kerana makanan di Danga Bay mahal-mahal belaka. Pakailah pakaian yang menjolok mata untuk mendapatkan publisiti murahan. hahaha!

Dengan terlibatnya saya di dalam majlis ini diharapkan dapat menempelak mana-mana pihak yang cuba melabel saya sebagai guru yang tidak berdedikasi, tidak berkomitmen dan menjadi penyokong mana-mana parti-parti politik bukan kerajaan.

BERSATU PADU BERTAMBAH MUTU!

Ps.. borang pertandingan lagu puisi anjuran DBP Wilayah Selatan sudah keluar, boleh dapatkan di DBP Wilayah Selatan, Larkin Perdana. Hadiah menarik wo! Johan: RM5000.00

Sunday, June 04, 2006

Nikmat..


Cuti sekolah itu adalah nikmat. Walaupun terganggu juga dengan menanda kertas-kertas peperiksaan yang melambak. Turut mengganggu nikmat cuti ini ialah, ingatan saya pada streamyx di rumah JB. Nikmat online dapat dikecapi hanya di kafe siber. Pastilah nikmatnya berbeza antara komputer sendiri dengan komputer di kafe siber.

Saya amat bersyukur masih lagi berpeluang untuk menikmati masakan istimewa dari ibu tercinta, bertemu adik beradik dan saudara-mara. Menikmati dan menghayati keindahan alam semulajadi yang indah dan mempersonakan di Sungai Gabai bersama-sama keluarga tercinta.

Cuti juga ditambah kenikmatannya dengan isteri yang menemani dengan setianya. Tidak perlulah dinyatakan kenikmatan yang bagaimanakah dikecapi. Pastinya tidak seenak membaca blook.

Menyanyi juga adalah nikmat, dengan menyanyi saya banyak menyimpan udara di dalam perut bagi memastikan nafas dapat digunakan sepanjang-panjangnya dan semaksimumnya ketika melontar vokal. Terutamanya pada pic melodi yang panjang dan tinggi. Walaupun tidak ketika menyanyi, udara dalam perut masih juga banyak.

Dan ada ketikanya, udara-udara ini terpaksa dilepaskan dengan cara meneran dan kemudiannya akan timbullah bau yang tidak menyenangkan. Terutamanya jika, tiada bunyi yang terhasil daripada proses meneran tadi.

Jika ketika bersama isteri, akan segera saya menekup mukanya.

Dia: Ceh! Abang ni! Banyak betul angin!

Saya: Hahaha! Membuang angin itukan.. nikmat..

Dan saya bersyukur atas nikmat-nikmat kurniaan Allah ini. Hargailah ia sebaik-baiknya. Sekian.

PS: Hahaha! Entah apa-apa post ini!