Wednesday, June 28, 2006

Hari Terbuka

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila kak. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;

"Sila bang. terima kasih kerana datang. Ok. Begini ya, mulai tahun ini kita sudah tidak menggunakan buku kad laporan yang kecil warna biru itu. Sekarang kita guna buku ini, Laporan Adab Belajar. Laporan ini lebih teliti, dimana setiap orang guru akan membuat penilaian prestasi anak-anak pada setiap matapelajaran. Kita boleh lihat disini, jika markah 1 itu, kurang memuaskan dan markah 5 itu adalah cemerlang. Yang ini, bagi mengukur sahsiah dan yang ini pula mengukur kemahiran yang dikuasai dalam matapelajaran itu. Untuk melihat keputusan peperiksaan yang lepas, disini. Ini peratusnya dan ini kedudukan dalam kelas. Boleh bawa balik buku laporan ini dan tandatangan disini. Ok. Terima kerana datang". Kata Cikgu Nizam kepada seorang penjaga. Diikuti oleh penjaga lain;Anda boleh mengulang lagi perenggan tersebut sebanyak 33 kali kerana anak murid saya berjumlah 33 orang. Tetapi anda terselamat kerana ibubapa/penjaga yang hadir hanya 30 orang.

*"mulai tahun ini", konon.. alaa.. tahun depan tukar lain lagi!

35 comments:

gitartong said...

entry ini mengingatkan saya pada ron97 yang pemalas itu..

LingGopoH said...

laaa.. ye ye la saya membaca dengan penuh tekun dan tawaduk...apa daaa

annur_ain said...

cikgu,

aritu, guru kelas anak saya x de pun beri penerangan terperinci camni. rajin tul cikgu ni...

gitartong said...

linggopoh
bagus! saya bagi markah tambahan pada sahsiah awak. tahniah atas ketekunan dan ke'tawaduk'kan. awal sungguh anda me'ngomen'

annur_ain
haha! saya memang rajin sangat. haha! anda di Johor kah? hanya di Johor, guna buku laporan adab belajar

annur_ain said...

johor?? anak saya sekolah di sktsp...hehe

gitartong said...

iyakah? entah2 anak anda anak murid saya.. haha! jangan bagi tahu guru besar sktsp yang saya mem'blogging' hahaha!

annur_ain said...

bukan..bukan.. kan saya dah kata tadi, guru kelas ank saya x rajin ckp cam cikgu.. but i know u.. cikgu yg selalu jadi konduktor (bukan bas) tiap2 ari senin kan?

gitartong said...

annur
hahaha! ala.. pecah rahsia!

kingbinjai said...

aaaaaaaaaaaa. peninla.

annur_ain said...

sorilee cikgu, saya x reg. msjbox. anak sulung saya darjah 2. lama dah bace & tau blog ni cikgu sktsp punye..saje ari ni nk nyakat.

blackpurple said...

Huh..... Semoga dapat melahirkan murid2 akan ber'adab' hendaknya...

psss.. dulu sekolah agama johor belajar pakai kitab 'Adab'

esis said...

elok rekod ye penerangan tu untuk penerangan buku rekod tuh. aduh penat....

esis said...

elok rekod ye penerangan tu untuk penerangan buku rekod tuh. aduh penat....

esis said...

elok rekod ye penerangan tu untuk penerangan buku rekod tuh. aduh penat....

Tok Rimau said...

Cikgu,
Tambah lagi kerja cikgu dalam rekod merekod.

Untuk penerangan kpd ibubapa, cikgu siapkan tape. Rewind/Repeat jika perlu.

Macam "Bolt."

ontahsapo said...

dah nak termuntah aku ulang...eh kena baca semua ker...?

Raiedzall said...

ape ni?

yus said...

setiap penjaga yg datang..cikgu boleh ulang balik semua yg cikgu cakap tu sebiji-sebiji ker??? Hafal skrip ker??heheh. Tak kanlah tak de sikit pun berubah....hahahah. Penat den ulang, 3 kali jer...baru perasan semua sama..hampeh tul.

Sayuti said...

hahaha

(sila ulang untuk setiap perenggan di atas, termasuk yang terakhir)

tuan tanah said...

saya belajar skimming (membaca pantas) hanya ambil kata kunci sahaja.

angah said...

kenapa tidak ko kumpulkan semua mak bapak budak-budak, satu sekolah, di dewan sekolah itu dan terangkan sekali gus, bukankah lebih mudah....

biar urusan tandatangan kad laporan saja yang guru kelas uruskan...

semut said...

oh.sekolah kau sudah membuat perjumpaan dengan penjaga ya?sekolah ku akan melakukannya pada hari sabtu ini.mujurlah aku hanya guru pusingan yang sentiasa berpusing-pusing ke semua kelas.

cuaca said...

tetiba je rpening bila ulang lagi kenapa ekr?

Orochi said...

hampeh.. hampeh.. penat aku baca samapai habis....hahaha...

gitartong said...

king binjai
pening pasal baca sampai habis? haha!

annur_ain
jahat! hahaha!

blackpurple
moga2.. amin..

esis
saya memang elok beri penerangan. haha!

tok rimau
betul tok! ramai juga yang ngomel. laporan ini menyusahkan! ya! pakai tape! pasal aku tak terpikir!

ontahsapo
ye. kena baca semua. haha!

sayut
saya tidak larat utk tertawa dengan lama! haha!

tuan tanah
minta kunci dengan 'kunci hilang'

angah
ibubapa tidak datang sekali harung, masalahnya.

semut
anda jangan berpusing2 sahaja. tapi tidak masuk dan menggantikannya. guru2 itu sudah kering tekak kerana banyak bercakap

cuaca
memang disengajakan. haha!

orochimaru tak sama
bagus. tahniah kerana membaca dengan habis. ada hadiah untuk anda. sila email saya untuk tuntut hadiah!

kingbinjai said...

dah ko tulis, aku kene bacala! hahahahaha

rimanilzah said...

Bro, komen dalam buku laporan tu pun sama ke untuk semua murid? "Usaha lagi." "Tingkatkan usaha anda." "Syabas, kekalkan prestasi anda." Lebih kurang tiga tu aje kan?

ron97 said...

oi oi
apa pulak babit aku ni
tak acilah,

gitartong said...

king
terima kasih kerana baca sampai habis. anda berhak menuntut hadiah. kerana rajin. sila tinggalkan email pada email saya.

rimanilzah
bro, itulah ayatnya. kadang tak larat nak komen setiap individu secara terperinci. patah jari dibuatnya

ron97
hahahaha! ron.. ron..

daun said...

rakam sahaja.. letak video diruang menunggu.. ehehehe.. sblm ambil report card, ada sessi menonton video.. :)

gitartong said...

raiedzal+yus
saya tertinggal nama anda berdua. maaf. baru terperasan. hehehe.
hari terbuka ialah dimana ibubapa akan hadir kesekolah untuk mengambil kad laporan prestasi pelajaran.
apa yang ditulis disini, sebenarnya telah diedit. jika ditulis dengan penuh, pasti anda tak sangup untuk membacanya. haha!

gitartong said...

daun
munasabah idea anda.. boleh diketengahkan..

Pnut said...

heheheh kesian cikgu....
sokong cadangan daun...

Anonymous said...

Enjoyed a lot! Bextra press release Patanol ophthal solution 95 buick roadmaster black women with phat asses Safety officer job description

Anonymous said...

What a great site Ace car rental los angeles address No prescription adderall amphetamine Tips for bass fishing concerta er black cock asian ass patent http://www.defenseattorney3.info http://www.checks-by-fax-5.info omega watches Barbie dool house discovery land rover review Linkdomain+online.nm.ru+ultram computer software downloads dental insurance Conference calling company-glyph