Friday, January 29, 2016

Budaya menulis dan deklamasi

Saya minat puisi.

Saya dalam rangka program baca puisi disekolah saya. Kalau jadi, saya buka pada mereka yang suka menulis, membaca dan deklamasikan sajak.

Kamu patut cuba. Seronok!

No comments: